Seeds online UAB on pühendunud veebilehe kasutajate privaatsuse kaitsmisele. Registreerimisvormil esitatud teavet kogutakse poe teenuste parandamiseks. Seda kasutatakse meie teenuste tõhususe parandamiseks, kaupade ostmise ja tarnimise lihtsustamiseks ning teadusuuringuteks ja analüüsiks, et paremini vastata teie vajadustele. Kasutajate isikuandmeid kasutatakse ainult meie omavahelise suhtluse eesmärgil ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.