Barkodas: 4771601491288  
Kiekis:

300 g.

 

Dėmesio! Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Insekticidiniai skruzdėlių milteliai


Veikli medžiaga:permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9, 0,5 %

Insekticidas (18 produktų tipas). Skraidantiesiems ir ropojantiesiems vabzdžiams naikinti. Negali būti naudojamas augalams ir augaliniams produktams apsaugoti

ATSARGIAI
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra permetrinas (ISO). Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį (talpyklą) išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
„Insekticidiniai skruzdėlių milteliai“ – kontaktinio poveikio insekticidas, naudojamas ropojantiems vabzdžiams, pvz., skruzdėms, tarakonams (Blatella germanica, Blatta orientalis) naikinti. Priemonė „Milteliai skruzdėlėms naikinti“ gali būti naudojama vidaus patalpoms apsaugoti nuo vabzdžių ir jų plitimo vietoms, į kurias ropojantys vabzdžiai gali pakliūti (pastatai arba tušti sandėliai), riboti. Dozė: 1 g - 2,5 g priemonės 1 m² vidinės patalpos plotui. Priemonė gali būti naudojama ant medinių, betoninių, lygių paviršių (stiklas, plytelės ir pan.). Priemonė paruošta naudoti ir neskirta maišyti su kitomis priemonėmis.

SAUGOJIMAS
Laikykite gamyklinėje, tvirtai uždarytoje talpykloje vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite sausoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite gyvūnams neprieinamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro.

 
4771601491288
2019-05-29

Teile võib meeldida ka

SARNASED TOOTED